26 Dec
ВСЕ ПРО ОПОДАТКУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У ЗОЛОТО

Неминуче знецінення грошей, може підштовхнути вас до інвестицій у золото. Це може знизити негативний вплив інфляції.

Існує думка, що для золота зазвичай сприятливі:

 • періоди високої інфляції і особливо гіперінфляції;
 • періоди, коли реальні відсоткові ставки дуже низькі або відʼємні;
 • періоди потрясінь і страху на фінансових ринках, коли падають ціни на акції та інші ризиковані активи;
 • періоди слабкості долара США;
 • періоди соціальних і політичних хвилювань.

Водночас інвестувати можна не лише в золото як у метал. Можна також купувати інші активи, що повʼязані із золотом. Загалом ви можете розглянути такі способи інвестування:

 • зливки й інвестиційні монети;
 • депозити в золоті;
 • акції ETF, який володіє активами у формі фізичного золота (так звані «золоті» ETF);
 • акції золотодобувних компаній.

Для оцінювання будь-яких інвестицій треба врахувати декілька чинників, зокрема, податковий. Інтерес викликають  податкові наслідки за операціями з такими активами, а також їх дарування чи спадкування. Доцільно також розглянути ситуацію, коли власник золота, чи пов’язаних із ним активів, тривалий час перебуває за кордоном.

Інформація, викладена нижче, стане вам у пригоді, якщо ви плануєте включити золото золото до вашого інвестиційного портфелю, а також бажаєте оцінити вплив податків на операції із золотом та дохідність ваших інвестицій.

Придбання зливків і інвестиційних монет

Згідно з податковим законодавством України дохід від продажу валютних цінностей, виражених у золоті, не оподатковується ані податком на доходи фізичних осіб, ані військовим збором.

Додатково треба зазначити, що операції з продажу зливків не оподатковуються ПДВ. Тобто банк під час продажу цих інвестиційних активів до їх ціни не додає ПДВ.

Однак треба мати на увазі, що мова йде саме про дохід від продажу. Якщо йдеться про отримання золотих зливків та монет у дарунок чи спадок, то все залежатиме від ступеню споріднення осіб, які надають та отримують ці активи у спадок чи дарунок.

Дохід, отриманий у дарунок чи спадок членами сімʼї першої чи другого ступеню споріднення, в Україні оподатковується за нульовою ставкою. Членами сімʼї першого ступеню споріднення є батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. Членами сім’ї другого ступеня споріднення є рідні брати та сестри, баба та дід, онуки. Спадок оподатковується у той самий спосіб.

Якщо ж ви подаруєте золото особі, яка не належить до перелічених членів сімʼї, то їй доведеться задекларувати та сплатити податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) за ставкою 18 % та військовий збір за ставкою 1,5 %.

Якщо ви виїждаєте за кордон і вивозите золото, то треба врахувати такі наслідки:

 • у вас виникне обовʼязок задекларувати золоте під час перетину кордону, якщо його вага перевищить 500 грам;
 • у разі отримання вами статусу податкового резидента у іноземній країні, у вас може виникнути обовʼязок щодо сплати податків із доходу від продажу золота відповідно до законодавства цієї країни.

Більш докладно питання набуття українцями статусу податкового резидента іншої держави розгялнуто в матеріалі за посиланням.

Треба зважити на те, що якщо ви набули статус податкового резидента іноземної держави, то буде застосовуватися податкове законодавство цієї держави. У більшості країн інвестиційний прибуток, отриманий від операцій із золотом, оподатковується. Тобто буде оподатковуватися позитивна різниця між ціною продажу золота та ціною його придбання.

Тому, не дивлячись на те, що згідно з українським законодавством дохід від операцій із золотом наразі не оподатковується, тим не менш доцільно зберігати документи, що підтверджують ціну, за якою ви придбали золото.

Депозит у золоті

Багато банків, принаймні до оголошення воєного стану в Україні, пропонували своїм клієнтам відкрити депозит у золоті. За таким депозитом ви отримуєте дохід у вигляді відсотків.

Є такі варіанти вкладів у золото:

 • клієнт купує злиток, тобто він фізично лежить у банку. В окремих випадках можливе внесення суми еквівалентної вартості, бажаного ваги дорогоцінного металу;
 • у другому випадку фізично зливків немає. При цьому клієнт вносить певну суму на рахунок. Банк переводить вартість зливків в унції, і саме в цій одиниці виміру оформляється депозит.

Якщо ви вирішили відкрити депозит у золоті, то в цьому випадку з відсотків за вкладом доведеться сплатити податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) за ставкою 18 % та військовий збір за ставкою 1,5 %. Самостійно декларувати та сплачувати ці податки вам не доведеться, адже їх утримає та перерахує до бюджету банк.

Якщо право на депозит у золоті буде отримано в спадок. То такий дохід оподатковується за правилами, описаними вище для операцій із золотом. Тобто все залежатиме від ступеню споріднення між спадкодавцем і спадкоємцем.

У випадку вашого виїзду за кордон і набуття вами статусу податкового резидента іноземної держави, до доходів у вигляді відсотків за депозитом мають застосовуватися правила, встановленні відповідною конвенцією про усунення подвійного оподаткування, яка укладена між Україною та країною, у якій ви перебуваєте. Зазвичай унаслідок застосування положень відповідної конвенції, податок з таких доходів має сплачуватися частково в Україні, частково в країні вашого перебування.

Оподаткування операцій з акціями «золотих» ETF

«Золотий» ETF це біржовий інвестиційний фонд (Exchange Traded Fund або ETF), активи якого виражені у формі фізичного золота. Вартість кожної акції в складі ETF дорівнює частці однієї унції золота фонду.

Дивіденди "золоті" ETF не виплачують. Оподатковується лише інвестиційний прибуток. Інвестиційний прибуток це позитивна різниця між доходом від продажу акцій та документально підтвердженими витратами на їх придбання.

Інвестиційний прибуток оподатковується податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) за ставкою 18 % та військовим збором за ставкою 1,5 %. Дохід у вигляді інвестиційного прибутку ви декларуєте і сплачуєте самостійно. Декларацію подають до 1 травня року, що слідує за звітним. Податок сплачують до 1 серпня.

Зверніть увагу на те, що дохід у вигляді інвестиційного прибутку фіксується кожного разу, коли акції ETF продаються, навіть коли такий дохід автоматично реінвестується.

Інформацію про дохід у вигляді інвестиційного прибутку необхідно розшифровувати в податковій декларації. Треба буде вказати фонд, акції якого продані, а також зазначити ціну придбання та продажу таких акцій.

Цілком ймовірно, що податковий орган зажадає документальне підтвердження витрат, понесених вами під час придбання акцій. Водночас звіти й документи у форматі pdf, які зазвичай формують іноземні брокерські онлайн-платформи, можуть не влаштувати податковий орган і є ризик судового спору з ним. Хоч скоріш за все в суді ви виграєте таку справу, тим не менш цей ризик треба враховувати.

Треба також зважити на те, що інвестиційний прибуток від продажу акцій визначається з урахуванням курсових різниць. Якщо операція здійснюється в іноземні валюті, то під час розрахунку інвестиційного прибутку суми перераховують за курсом Національного Банку України, який діятиме на час придбання та продажу акцій.

Набуття вами статусу податкового резидента іноземної держави може докорінно змінити ваші податкові обовʼязки. Більше інформації про те, як сплачувати податки, якщо ви тривалий час перебуваєте за кордоном, ви можете знайти за посиланням.

Придбання акцій золотодобувних компаній

Іншим фінансовим інструментом для інвестицій, пов’язаних із золотом є акції компаній золотодобувної промисловості. Однак треба врахувати, що акції таких компаній мало чим відрізняються від акцій будь-яких інших компаній. Окрім цін на золото на їхню вартість можуть впливати й інші чинники, зокрема, операційні витрати таких компаній.

Правила оподаткування інвестиційного прибутку, який виникає за операціями з акціями золотодобувних компаній, тотожні правилам, викладеними для операцій із «золотими» ETF. На відміну від акцій «золотих» ETF, додатково до доходу у вигляді інвестиційного прибутку ви можете одержувати дивіденди.

Якщо виплата дивідендів здійснюється нерезидентами, то за українськими правилами дивіденди оподатковуються податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) за ставкою 9 %. Додатково сплачується військовий збір за ставкою 1,5 %. Треба врахувати, що сплачувати податки з дивідендів треба й у випадку, коли ви їх реінвестуєте. Інколи можуть застосовуватися правила міжнародного оподаткування, за якими можлива часткова сплата податків із дивідендів в Україні, а часткова в країні, у якій компанія — емітент акцій є податковим резидентом.

Якщо ви набули статусу податкового резидента іншої країни, унаслідок тривалого перебування за кордоном, то оподаткування дивідендів буде регулюватися законодавством країни вашого перебування та відповідною конвенцією про усунення подвійного оподаткування.

Дохід у вигляді дивідендів, отриманий від акцій іноземних компаній ви декларуєте та сплачуєте самостійно. Компанія, яка виплатила дивіденди в декларації не зазначається. Декларується лише сума, отриманих дивідендів. Декларація подається до 1 травня року, що слідує за звітним. Податок сплачується до 1 серпня.

Більш детально особливості оподаткування інвестиційного прибутку та дивідендів розглянуті в матеріалі за посиланням.

Сподіваюсь, що ця інформація стане вам у пригоді. Поділіться нею зі своїми знайомими та колегами. Поставте, будь ласка, відмітку «Подобається» цій статті в соціальних мережах. Так більше людей зможуть здобути корисні знання. Я буду вам за це безмірно вдячний.

Якщо у вас залишилися запитання та ви бажаєте отримати консультацію щодо оподаткування операцій з інвестиційними активами та будь-яких інших питань, звʼяжіться зі мною за цим посиланням.

Підпишиться на мій канал Telegram. Я його створив для вашої зручності. На цьому каналі я розміщую всі свої матеріали про те, як захистити бізнес та активи, сплачувати менше податків, а також вести бізнес за кордоном. Також ви можете відслідковувати нові публікації в соціальних мережах: LinkedIn, або Facebook.

Більше про мене та мої послуги ви можете дізнатися на моєму сайті.


Інші публікації, які можуть вас зацікавити


Коментарі
* Адреса електроної пошти не буде відображатися на сайті