На цій сторінці викладені умови, які регулюють використання матеріалів, що  публікуються на сайті https://www.lymanskyi.com (далі – «Сайт»), розроблених Андрієм Лиманським, власником Сайту (далі – «Власник сайту»).

1.Загальні положення

1.1. Якщо Ви вирішили користуватися Сайтом, Ви даєте згоду на дотримання всіх умов, викладених у цих Умовах користування сайтом (далі – «Умови»). Ці Умови є юридично обов'язковою угодою між Вами і Власником сайту, предметом якої є надання Вам доступу до матеріалів, розташованих на Сайті.

1.2. Власник сайту може у будь-який час змінювати умови, викладені в цьому документі, і такі зміни набирають чинності негайно після їх оприлюднення на Сайті. 

1.3. Ви зобов’язані ознайомлюватися з Умовами перед користуванням Сайтом. Якщо Ви продовжуєте користуватися Сайтом після оприлюднення змінених Умов, це означає Вашу згоду на дотримання Умов з усіма їх змінами.

1.4. Якщо будь-які положення цих Умов або змін до них неприйнятні для Вас, Ви можете не розпочинати користування Сайтом.

2. Контент Сайту

2.1. Матеріали, опубліковані на Сайті, призначені для Вашого особистого некомерційного використання. Всі матеріали, опубліковані на Сайті, включаючи, але не обмежуючись: дані, текст, фотографії, зображення, ілюстрації, аудіо-та відео матеріали (далі – «матеріали» або «контент») захищені авторським правом і знаходяться у володінні або під контролем Власника сайту або сторони, яка є постачальником контенту. Ви повинні дотримуватися всіх додаткових повідомлень про авторські права, інформації або обмежень, що містяться на будь-якій сторінці.

2.2. Матеріали, опубліковані на Сайті мають лише інформаційно-довідковий характер. Матеріали, розміщені на Сайті, не є консультаціями, порадами й правовми висновками, а лише відображають думку автора щодо тих чи інших положень законодавства. Приймаючи будь-яке рішення з правових питань, Вам необхідно провести незалежний всесторонній аналіз усіх чинників та за необхідності звернутись по допомогу до відповідного фахівця чи консультанта. Власник сайта не несе відповідальності за наслідки застосування змісту статтей та публікацій.

2.3. Зміст Сайту захищений авторським правом відповідно до законодавства України та міжнародного авторського права. Ви не маєте права змінювати, публікувати, передавати, брати участь у передачі або продажу, відтворювати, створювати нові товари, поширювати, виконувати, або яким-небудь чином використовувати зміст Сайту в цілому або частково.

2.4. Комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки, тощо Васника сайту або третіх осіб, є обʼєктами права інтелектуальної власності. Ніщо, зазначене в цих Умовах, не може тлумачитися як надання опосередковано, за замовчуванням  або іншим шляхом будь-якої ліцензії або права на використання  торговельної марки, патенту, прав на дизайн або авторських прав Власника сайту або третіх осіб.

2.5. Ви не можете завантажити або скопіювати вміст Сайту, інші компоненти та елементи, що відображаються на Сайті без попередньої письмової згоди Власника сайту. 

3. Ваші обовʼязки

3.1. Ви погоджуєтесь користуватися Сайтом виключно с законною метою та таким чином, щоб не порушувати права інших користувачів, не обмежувати та не перешкоджати доступу інших осіб до Сайту та користуванню ним.

3.2. Ви зобов’язуєтеся не вчиняти жодних дій, які порушують українське законодавство і норми міжнародного права, в тому числі в сфері інтелектуальної власності, авторських і/або суміжних правах, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та його сервісів.

3.3. Ваші відгуки, розміщені на Сайті не повинні суперечити вимогами законодавства України та загальноприйнятими нормами моралі.

4. Інші умови

4.1. Власник сайту, може, на свій власний розсуд, припинити доступ до всього Сайту або його частини з будь-якої причин.

4.2. Ці Умови застосовуються відповідно до законодавства України. Будь-які спори щодо реалізації цих Умов будуть вирішуватися відповідним судом, в порядку, визначеному чинними законодавством України.

4.3. Ніщо в цих Умовах не може трактуватись як встановлення між Вами і Власником сайту агентських відносин, відносин спільної діяльності, трудових відносин, або будь-яких інших відносин, прямо не передбачених Умовами.

4.6. Матеріали можуть містити посилання, пов'язані з іншими World Wide Web Інтернет-сайтами, ресурсами та рекламодавцями. Власник сайту не несемо відповідальності за доступність цих зовнішніх ресурсів або їх зміст, і у випадку будь-якого занепокоєння Ви повинні самостійно звертатися до адміністраторів таких ресурсів. Ви попереджені про те, що Власник сайту не несе відповідальності за відвідування і використання Вами зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть розміщуватися на Сайті.

4.9. Матеріали або сервіси Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою, у тому числі рекламою товарів та послуг третіх осіб. Власник сайту не нестиме будь-якої відповідальності і не матиме будь-яких зобов’язань у зв’язку з такою рекламою.

5. Зв'язок з Власником сайту

5.1. Для звʼязку з  Власником сайту Ви можете направити запит, заповнивши форму за посиланням.