08 Dec
ЯК СПЛАЧУВАТИ ПОДАТКИ, ЯКЩО ВИ ПЕРЕБУВАЄТЕ ЗА КОРДОНОМ

Якщо ви тривалий час знаходитесь за кордоном, то ви можете вважатися податковим резидентом країни, у якій перебуваєте. Тобто особою, яка повинна сплачувати податки за законодавством цієї країни.

Це може призвести до того, що податки з будь-які ваших доходів, у тому числі отримані в Україні чи інших державах, буде необхідно сплачувати саме в цій країні.

Водночас, не дивлячись на факт тривалого перебування за кордоном, Україна як і раніше може вважати вас податковим резидентом України. Це відбувається у зв’язку з тим, що українські правила, за якими визначається податкове резидентство, можуть конфліктувати з правилами, встановленими в країні вашого перебування. В такій ситуації обидві країни будуть намагатися отримати податки ваших доходів.

Щоб визначитися з тим, як будуть оподатковуватися ваші доходи в період тривалого перебування за кордоном необхідно врахувати такі чинники:

 • ваше податкове резидентство;
 • вид доходу, отриманого вами;
 • місце виникнення доходу (Україна чи держава перебування);
 • положення конвенції про усунення подвійного оподаткування певних доходів.

Нижче ви знайдете інформацію, яка дозволить вам правильно визначити ваше податкове резидентство та уникнути помилок, повʼязаних зі сплатою податків.

Податкове резидентство за законодавством України

Українське законодавство встановлює наступні критерії, за якими особа визначається податкового резидентства України:

 • місце проживання;
 • центр життєвих інтересів;
 • факт перебування в Україні більше 183 днів протягом року;
 • наявність громадянства України.

Ці критерії розташовані в порядку їх пріоритетності. Тобто місце проживання має пріоритет над центром життєвих інтересів, а факт перебування в Україні переважає наявність громадянства України.

Треба зважити на те, що місцем проживання може вважатися будь-яке житло (будинок, квартира, кімната, що належать вам або орендується вами).

Під центром ваших життєвих інтересів треба розуміти місце постійного проживання членів вашої сім’ї або вашої реєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності.

Окремо треба зазначити, що податкове законодавство України містить застереження про те, що реєстрація самозайнятою особою, у тому числі фізичною особою — підприємцем, є достатньою підставою для визнання особи резидентом України.

Отже, якщо ви тривалий час перебуваєте за кордоном, але водночас маєте власне житло в Україні, а ваша сімʼя, бізнес залишаються в Україні, то ви можете як і раніше вважатися податковим резидентом України. Сам по собі факт тривалого виїзду з України не є достатнім чинником для втрати вами статусу податкового резидента України.

Податкове резидентство за законодавством іноземних держав

Для того, щоб визначитись із вашим податковим резидентством, потрібно врахувати положення національного законодавства країни, у якій ви перебуваєте тривалий час.

Найпростійший та найшвидший спосіб дізнатися про правила податкового резиденства відповідної країни це відвідати сайт Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD) за посиланням. Можна також спробувати знайти інформацію на урядових порталах, якщо вони використовують зручну для вас мову.

Як приклад можна розглянути правила визначення податкового резидентства за законодавством Німеччини та Польщі.

Згідно з німецьким законодавством ви вважається податковим резидентом Німеччини, якщо ваше місце проживання або ваше звичайне місце проживання міститься в Німеччині. Якщо має місце одна із цих обставин, то ви повинні сплачувати податки за законодавством Німеччини.

Місцем проживання може вважатися будь-яке житло (будинок, квартира, кімната, що належать вам або орендується вами). Важливо, щоб це житло було доступне вам у будь-який час безперервно, а не для перебування в ньому час від часу (відпустка, відрядження тощо).

Якщо ви не маєте постійного житла, але перебуваєте в Німеччині протягом шести місяців і більше, то це означатиме, що ви маєте в Німеччині звичайне місце проживання.

Що стосується польского законодавства, то вас вважатимуть податковим резидентом Польщі, якщо ви маєте центр особистих інтересів чи економічних інтересів (центр життєвих інтересів) у Польщі, або ви перебуваєте на території Польщі більше 183 днів протягом податкового року.

Під час визначення центру життєвих інтересів треба брати до уваги сімейні та соціальні стосунки, політичну, культурну та підприємницьку діяльність.

Якщо, наприклад, ви виїдете до Польщі з сім’єю та зареєструєте в цій країні підприємницьку діяльність або відкриєте компанію, то ви можете розглядатися податковим резидентом цієї країни до спливу 183 днів.

Отже, із законодавства Польщі й законодавства Німеччини випливає, що ви можете розглядатися податковим резидентом цих країн у той самий час, коли Україна вважатиме вас своїм податковим резидентом. Тобто має місце конфлікт між законодавствами цих країн.

Застосування конвенцій про усунення подвійного оподаткування

Зазвичай такий конфлікт країни владновують через укладання конвенції про усунення подвійного оподаткування. Перелік країн, з якими Україна уклала конвенції про усунення подвійного податкування ви можете найти за посиланням. Положення конвенції допомагають зробити остаточний висновок про ваше податкове резидентство.

Оскільки, конвенції про усунення подвійного оподаткування є міжнародними договорами, то вони мають пріоритет над національним законодавством. Це означає, що у випадку конфлікту національних законодавств застосовуються положення відповідної конвенції.

Також зважте на те, що конвенції про усунення подвійного розробляються на підставі модельної конвенції OECD. Тому номери статей у конвенціях, укладених між різними країнами, збігаються. Наприклад, правила визначення податкового резидентства містяться в статті 4 відповідних конвенцій.

Як приклад можна роглянути конвенції, укладені Україною з Німеччиною та Польшою. Вони мають однакові правила визначення податкового резидентства особи в разі конфлікту податкового законодавства цих країн з українським законодавством.

З цих конвенцій вбачається, що мають застосовуються такі критерії:

 • наявність постійного житло (власне чи орендоване);
 • більш тісні особисті й економічні зв’язки (центр життєвих інтересів);
 • місце звичайного проживання (буде застосовуватися правило шести місяців перебування в Німеччині, або 183 днів перебування в Польщі);
 • країна громадянства.

Ці критерії розташовані в порядку їх пріоритетності. Якщо якийсь із цих критеріїв відповідає як Україні, так і державі, у якій ви перебуваєте, то застосовується наступний.

Наприклад, якщо ви виїхали за кордон із сім’єю, в Україні залишилося ваше власне житло й далі діє компанія, у якій ви є власником, а в Німеччині ви орендуєте житло й одержали дозвіл на проживання, то в цьому випадку визначальним критерієм буде місце звичайного проживання, оскільки ви маєте місце постійного проживання і центр життєвих інтересів у обох країнах.

Також, за можливості, доцільно усунути чинники, які ускладнюють визначення вашого податкового резидентства. Наприклад, припинення підприємницької діяльності в Україні та розірвання договорів оренди житла, дає змогу більш чітко визначити момент набуття статусу податкового резидента в країні вашого перебування.

Оподаткування ваших доходів після набуття податкового резидентства в іноземній державі

Після набуття статусу податкового резидента іноземної країни, ви маєте звітувати та сплачувати податки з усіх ваших доходів відповідно до законодавства цієї країни. Однак щодо певних доходів, джерело яких розташовується в Україні, будуть застосовуватися правила відповідної конвенції про усунення подйного оподаткування.

У випадку вашого виїзду за кордон треба зважити на такі види доходів, отриманих в Україні:

 • дивіденди (стаття 10 Конвенції);
 • роялті (стаття 12 Конвенції);
 • доходи від відчуження майна, що перебуває в Україні (стаття 13 Конвенції);
 • дохід від підприємницької діяльності (стаття 14 Конвенції);
 • заробітна плата, яка отримується в Україні (стаття 15 Конвенції);
 • директорський гонорар (стаття 16 Конвенції);
 • інші доходи (стаття 21 Конвенції);
 • нерухоме майно (стаття 23 Конвенції).

Залежно від положень відповідної конвенції зазначені доходи можуть оподатковуватися як в Україні, так у країні вашого перебування або частково в Україні та частково в країні перебування.

Якщо у вас виникають якісь сумніви щодо набуття статусу податкового резидента під час тривалого перебування за кордоном та оподаткування ваших доходів, то доцільно звернутися до податкового радника або місцевих податкових органів.

Сподіваюсь, що ця інформація стане вам у пригоді. Поділіться нею зі своїми знайомими та колегами. Поставте, будь ласка, відмітку «Подобається» цій статті в соціальних мережах. Так більше людей зможуть здобути корисні знання. Я буду вам за це безмірно вдячний.

Якщо ж у вас залишилися запитання та ви бажаєте отримати консультацію щодо оподаткування ваших доходів після виїзду за кордон, а також будь-яких інших питань звʼяжіться зі мною за цим посиланням.

Також для зручності можете відслідковувати нові публікації в соціальних мережах: LinkedIn, Telegram або Facebook.

Більше про мене та мої послуги ви можете дізнатися на моєму сайті.

Comments
* Адреса електроної пошти не буде відображатися на сайті