08 Dec
ЯК СПЛАЧУВАТИ ПОДАТКИ, ЯКЩО ВИ ПЕРЕБУВАЄТЕ ЗА КОРДОНОМ?

Якщо ви тривалий час перебуваєте за кордоном, то вас можуть вважати податковим резидентом країни, в якій ви перебуваєте. Тобто особою, яка повинна сплачувати податки за законодавством цієї країни.

Через це податки з доходів, у тому числі одержаних в Україні, вам треба буде сплачувати саме в цій країні.

Не зважаючи на тривале перебування за кордоном, українські податкови органи можуть вас і далі вважати податковим резидентом України. Українські правила, за якими визначається податкове резидентство, можуть конфліктувати з правилами країни вашого перебування. В цьому разі обидві країни будуть намагатися оподаткувати ваші доходи.

Щоб зрозуміти, як оподатковувують ваші доходи під час тривалого перебування за кордоном, треба враховувати:

 • ваше податкове резидентство;
 • вид одержаного доходу;
 • місце виникнення доходу;
 • положення конвенції про усунення подвійного оподаткування, які застосовують до відповідного виду доходів.

В цій статті ви знайдете інформацію, яка допоможе вам правильно визначити ваше податкове резидентство та уникнути помилок під час сплати податків за кордоном.

Коли особу вважають податковим резидентом України?

Українське законодавство встановлює такі критерії, за якими вас можуть визнати податковим резидентом України:

 • наявність у вас в Україні місця проживання;
 • наявність в Україні центру ваших життєвих інтересів;
 • факт вашого перебування в Україні понад 183 днів протягом року;
 • наявність у вас громадянства України.

Ці критерії застосовують почергово. Наступний критерій застосовують у разі неможливості застосувати попередній.

Місцем проживання може бути будинок, квартира, кімната, якими ви володієте або орендуєте. Якщо у вас в Україні залишилося таке майно, українські податкові органи можуть вважати вас податковим резидентом України й після виїзду за кордон.

Під центром ваших життєвих інтересів треба розуміти місце проживання членів сім’ї, місце праці або ведення господарської діяльності. Цей критерій зазвичай застосовують, коли ви володієте житлом або орендуєте його як в Україні, так і в країні, до якої ви виїхали.

Критерій перебування в Україні понад 183 днів застосовують лише тоді, коли попередні правила не дають змоги визначити країну вашого податкового резидентства.

Податкове законодавство України також містить застереження про те, що реєстрація самозайнятою особою, у тому числі фізичною особою — підприємцем, є достатньою підставою для визнання особи податковим резидентом України.

Якщо ви тривалий час перебуваєте за кордоном, але водночас маєте житло в Україні, ваша сімʼя або бізнес залишаються в Україні, то податкові органи можуть і далі вважати вас податковим резидентом України. Тривале пербування поза межами України може не свідчити про втрату вами статусу податкового резидента України.

Коли особа стає податковим резидентом іноземної держави?

Для того, щоб визначитись із вашим податковим резидентством, потрібно врахувати положення національного законодавства країни, у якій ви перебуваєте тривалий час.

Найпростійший та найшвидший спосіб дізнатися про правила податкового резиденства відповідної країни це відвідати сайт Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD) за посиланням. Можна також спробувати знайти інформацію на урядових порталах, якщо вони використовують зручну для вас мову.

Як приклад можна розглянути правила визначення податкового резидентства за законодавством Німеччини та Польщі.

Згідно з німецьким законодавством ви вважається податковим резидентом Німеччини, якщо ваше місце проживання або ваше звичайне місце проживання міститься в Німеччині. Якщо має місце одна із цих обставин, то ви повинні сплачувати податки за законодавством Німеччини.

Місцем проживання може вважатися будь-яке житло (будинок, квартира, кімната, що належать вам або орендується вами). Важливо, щоб це житло було доступне вам у будь-який час безперервно, а не для перебування в ньому час від часу (відпустка, відрядження тощо).

Якщо ви не маєте постійного житла, але перебуваєте в Німеччині протягом шести місяців і більше, то це означатиме, що ви маєте в Німеччині звичайне місце проживання.

Що стосується польского законодавства, то вас вважатимуть податковим резидентом Польщі, якщо ви маєте центр особистих інтересів чи економічних інтересів (центр життєвих інтересів) у Польщі, або ви перебуваєте на території Польщі більше 183 днів протягом податкового року.

Під час визначення центру життєвих інтересів треба брати до уваги сімейні та соціальні стосунки, політичну, культурну та підприємницьку діяльність.

Якщо, наприклад, ви виїдете до Польщі з сім’єю та зареєструєте в цій країні підприємницьку діяльність або відкриєте компанію, то ви можете розглядатися податковим резидентом цієї країни до спливу 183 днів.

Отже, із законодавства Польщі й законодавства Німеччини випливає, що ви можете розглядатися податковим резидентом цих країн у той самий час, коли Україна вважатиме вас своїм податковим резидентом. Тобто має місце конфлікт між податковими юрисдикціями.

Застосування конвенцій про усунення подвійного оподаткування

Зазвичай такий конфлікт країни владновують через укладання конвенції про усунення подвійного оподаткування. Перелік країн, з якими Україна уклала конвенції про усунення подвійного податкування ви можете найти за посиланням. Положення конвенції допомагають зробити остаточний висновок про ваше податкове резидентство.

Оскільки, конвенції про усунення подвійного оподаткування є міжнародними договорами, то вони мають пріоритет над національним законодавством. Це означає, що у випадку конфлікту національних законодавств застосовуються положення відповідної конвенції.

Також зважте на те, що конвенції про усунення подвійного розробляються на підставі модельної конвенції OECD. Тому номери статей у конвенціях, укладених між різними країнами, збігаються. Наприклад, правила визначення податкового резидентства містяться в статті 4 відповідних конвенцій.

Як приклад можна роглянути конвенції, укладені Україною з Німеччиною та Польшою. Вони мають однакові правила визначення податкового резидентства особи в разі конфлікту податкового законодавства цих країн з українським законодавством.

З цих конвенцій вбачається, що мають застосовуються такі критерії:

 • наявність постійного житло (власне чи орендоване);
 • більш тісні особисті й економічні зв’язки (центр життєвих інтересів);
 • місце звичайного проживання (буде застосовуватися правило шести місяців перебування в Німеччині, або 183 днів перебування в Польщі);
 • країна громадянства.

Ці критерії розташовані в порядку їх пріоритетності. Якщо якийсь із цих критеріїв відповідає як Україні, так і державі, у якій ви перебуваєте, то застосовується наступний.

Наприклад, якщо ви виїхали за кордон із сім’єю, в Україні залишилося ваше власне житло й далі діє компанія, у якій ви є власником, а в Німеччині ви орендуєте житло й одержали дозвіл на проживання, то в цьому випадку визначальним критерієм буде місце звичайного проживання, оскільки ви маєте місце постійного проживання і центр життєвих інтересів у обох країнах.

Також, за можливості, доцільно усунути чинники, які ускладнюють визначення вашого податкового резидентства. Наприклад, припинення підприємницької діяльності в Україні та розірвання договорів оренди житла, дає змогу більш чітко визначити момент набуття статусу податкового резидента в країні вашого перебування.

Оподаткування ваших доходів після набуття податкового резидентства в іноземній державі

Після набуття статусу податкового резидента іноземної країни, ви маєте звітувати та сплачувати податки з усіх ваших доходів відповідно до законодавства цієї країни. Однак щодо певних доходів, джерело яких розташовується в Україні, будуть застосовуватися правила відповідної конвенції про усунення подйного оподаткування.

У випадку вашого виїзду за кордон треба зважити на такі види доходів, отриманих в Україні:

 • дивіденди (стаття 10 Конвенції);
 • роялті (стаття 12 Конвенції);
 • доходи від відчуження майна, що перебуває в Україні (стаття 13 Конвенції);
 • дохід від підприємницької діяльності (стаття 14 Конвенції);
 • заробітна плата, яка отримується в Україні (стаття 15 Конвенції);
 • директорський гонорар (стаття 16 Конвенції);
 • інші доходи (стаття 21 Конвенції);
 • нерухоме майно (стаття 23 Конвенції).

Залежно від положень відповідної конвенції зазначені доходи можуть оподатковуватися як в Україні, так у країні вашого перебування або частково в Україні та частково в країні перебування.

Якщо у вас виникають якісь сумніви щодо набуття статусу податкового резидента під час тривалого перебування за кордоном та оподаткування ваших доходів, то доцільно звернутися до податкового радника або місцевих податкових органів.

Сподіваюсь, що ця інформація стане вам у пригоді. Поділіться нею зі своїми знайомими та колегами. Поставте, будь ласка, відмітку «Подобається» цій статті в соціальних мережах. Так більше людей зможуть здобути корисні знання. Я буду вам за це безмірно вдячний.

Якщо ж у вас залишилися запитання та ви бажаєте отримати консультацію щодо оподаткування ваших доходів після виїзду за кордон, а також будь-яких інших питань звʼяжіться зі мною за цим посиланням.

Також для зручності можете відслідковувати нові публікації в соціальних мережах: LinkedIn, Telegram або Facebook.

Більше про мене та мої послуги ви можете дізнатися на моєму сайті.

Коментарі
* Адреса електроної пошти не буде відображатися на сайті