19 Nov
ЯК ІНОЗЕМНА КОМПАНІЯ МОЖЕ СТАТИ ПРОБЛЕМОЮ ПІСЛЯ ВИЇЗДУ ЗА КОРДОН?

Після повномасштабного вторгнення РФ багато власників бізнесу виїхало за кордон. Здебільшого вони стали податковими резидентами в країнах Євросоюзу. Це означає, що вони мають сплачувати податки в цих країнах відповідно до місцевого законодавства.

Також на них поширюються положення місцевого законодавства про контрольовані іноземні компанії (КІК або CFC). Володіння або інший контроль над іноземною компанією може призвести до сплати додаткових податків, якщо таку компанію визнають КІК. За певних умов, місцеві податкові органи можуть вважати КІК і українську компанію.

Більше інформації про набуття статусу податкового резидента в іноземній країні ви можете знайти в статті за посиланням ЯК СПЛАЧУВАТИ ПОДАТКИ, ЯКЩО ВИ ПЕРЕБУВАЄТЕ ЗА КОРДОНОМ.

У цій статті ви знайдете інформацію про засади оподаткування власників іноземних компаній у країнах Євросоюзу. Більш детально буде розглянуте польське законодавство про КІК. Крім того, стисло буде розглянутий підхід до оподаткування власників іноземних компаній, який застосовують у Великій Британії. Ця інформація допоможе вам зменшити ризики та запобігти втратам.

Що таке КІК за законодавством країн Євросоюзу?

Простими словами, за законодавством країн Європейського союзу КІК це компанія, основною метою існування якої є оптимізація податків.

На те, що компанію здебільшого використовують для оптимізації податків, може вказувати:

А) Компанія зареєстрована в низькоподатковій юрисдикції.

Б) Компанія зареєстрована в юрисдикції, з якою країна вашого перебування не уклала угоду про усунення подвійного оподаткування, або з якою Євросоюз не уклав угоду щодо обміну податковою інформацією.

В) Компанія відповідає низці ознак, які вказують, що основною метою створення іноземної компанії була оптимізація податків. Такими ознаками є: несплата компанією податку на прибуток, або його сплата за низькими ставками; брак суттєвих активів; ведення діяльності без залучення персоналу; одержання компанією пасивних доходів; надання послуг переважно клієнтам з інших юрисдикцій.

Контролювати КІК може як фізична особа, так і юридична особа. Однак у цій статті увагу приділено випадкам, коли КІК пербуває під контролем фізичної особи.

Фізичну особу вважають такою, що контролює КІК, якщо вона самостійно або спільно разом із повʼязаними особами, або з іншими податковими резидентами цієї ж країни:

  • володіє часткою понад 50 % у статутному капіталі КІК; або
  • має право на одержання більш ніж 50 % від прибутку КІК.

Хоч у цій статті використовується термін компанія, однак законодавство країн ЄС відносить до КІК і інші утворення, які не мають статусу юридичної особи. Наприклад, різні партнерства, трасти, фонди тощо.

Які наслідки володіння КІК для фізичної особи?

Якщо ви володієте або контролюєте компанію, яку місцеве законодавства визнає КІК, то її прибуток можуть вважати вашим доходом, як фізичної особи.

У цьому й полягає ідея впровадження законодавства про КІК. Якщо вам і вдасться оптимізувати податок в одному місці, то його доведеться сплатити в іншому.

Країни Європейського Союзу мають більш менш однаковий підхід до оподаткування КІК. Водночас велика кількість українських власників бізнесу зупинилася в Польщі. Тому далі будуть розглянуті особливості польського законодавства про КІК.

Як функціонує законодавство про КІК у Польщі?

Якщо ви стали податковим резидентом Польщі й контролюєте іноземну компанію, яка є КІК, то з прибутку такої компанії вам скоріш за все доведеться сплатити податок за ставкою 19%.

Треба зрозуміти, які іноземні компанії польське законодавство відносить до КІК.

По-перше, це компанії, які зареєстровані в низькоподаткових юрисдикціях. У Польщі, як і в Україні, є офіційний перелік таких юрисдикцій. Здебільшого до цього переліку включені різноманітні офшори. Водночас до цього переліку включений і Гонконг, який раніше був доволі популярною юрисдикцією серед українських власників ІТ бізнесу.

По-друге, це компанії, які зареєстровані в юрисдикціях, за якими Польща не уклала угоду про усунення подвійного оподаткування або Європейський Союз не уклав та ратифікував угоду щодо обміну податковою інформацією. Треба врахувати, що податкові органи вважатимуть КІК не всі компанії з цих юрисдикцій. Усе залежатиме від виду доходу таких компаній, складу учасників, а також розміру фактичного сплаченого податку такою компанією.

По-третє, це компанії, які одночасно відповідають таким умовам:

  • фізична особа самостійно, або разом із повʼязаними особами, або разом з іншими податковими резидентами Польщі володіє понад 50% в статутному капіталі іноземної компанії, або володіє правом на одержання більше ніж 50% прибутку;
  • щонайменше 33% доходів іноземної компанії становлять пасивні доходи, у т.ч. від одержання дивідендів, роялті, процентів від різних позик, надання гарантій тощо. Зверніть увагу, що польське законодавство про КІК відносить до пасивних доходів також доходи від оренди, консультаційних, рекламних, бухгалтерських, юридичних послуг, послуг з управління, рекрутингових або подібних послуг, послуг зі страхування, різноманітних фінансових послуг тощо.
  • фактично сплачений податок іноземною компанією є меншим на 25% від базової ставки податку на прибуток. Оскільки базова ставка в Польщі становить 19%, то йдеться про ставку податку на прибуток 14% і менше.

По-четверте, це компанії, які одночасно відповідають таким умовам:

  • фізична особа самостійно, або разом із повʼязаними особами, або разом з іншими податковими резидентами Польщі володіє понад 50 % в статутному капіталі іноземної компанії, або володіє правом на одержання більше ніж 50 % прибутку;
  • прибуток компанії є вищим ніж показник, вирахуваний за формулою: (b + c + d) x 20 %, де літери означають: b — балансову вартість активів компанії; c — річні витрати на оплату праці; d — закумульований розмір амортизаційних витрат. Тобто йдеться про компанії, які не володіють суттєвими активами та не мають достатної кількості персоналу.
  • доход компанії від операцій з неповʼязаними особами, які зареєстровані в тій самій державі, є меншим ніж 75 %. Тобто йдеться про компанії які майже не видуть діяльність в країні, в якій вони зареєстровані.
  • фактично сплачений податок іноземною компанією є меншим на 25 % від базової ставки податку на прибуток. Тобто йдеться про ставку податку на прибуток 14% і менше.

Це неповний перелік ознак КІК за польським законодавством. У цій статті розглянуті лише випадки, коли податковий резидент Польщі безпосередньо володіє іноземною компанію. За певних умов, польське законодавство може визнати КІК компанію, контроль над якою відбувається опосередковано. Тому, якщо у вас виникнуть якісь сумніви не зволікайте зі зверненням до податкового консультанта.

Зверніть увагу, що у випадках, коли КІК сплачує податок на прибуток у країні, де вона зареєстрована, цей податок може бути врахований під час сплати податку власником цієї компанії в Польщі.

Чи може українська компанія бути визнана КІК?

Якщо власник української компанії став резидентом однієї з країн Євросоюзу, то така компанія може бути визнана КІК за місцевим законодавством.

Наприклад, за законодавством Польщі місцеві податкові органи можуть визнати КІК українську компанію на єдиному податку, яка одержує дохід прирівняний до пасивного. Зокрема, дохід від надання консультаційних послуг.

Українську компанію на єдиному податку також можуть визнати КІК, якщо вона одержує від іноземних клієнтів інші доходи ніж пасивні. Це може бути, коли така компанія не має суттєвих активів та персоналу.

Є також ризик того, що місцеві податкові органи можуть визнати КІК українську компанію — резидента Дія Сіті, яка обрала спеціальний режим оподаткування, тобто сплачує податок на виведений капітал. Цей ризик виникає, коли така компанія надає послуги переважно іноземним клієнтам, вона не має суттєвих активів, а співвідношення витрат на персонал до одержаного прибутку є низьким.

Цікаво, що українська компанія — резидент Дія Сіті, яка перебуває на загальній системі оподаткування, не є КІК за польським законодавством, оскільки ставка податку на прибуток для такої компанії становить 18 %.

Як функціонує законодавство про КІК у Великій Британії?

У Великій Британії застосовують трохи інший підхід до оподаткування КІК, ніж у країнах Євросоюзу.

За британським законодавством контролюючою особою може бути як фізична, так і юридична особа. Однак обов’язок сплати додаткових податків за правилами КІК виникає лише у юридичних осіб.

Підтвердженням зазначеного є те що, британське законодавсто не передбачає спеціальних форм повідомлень про набуття контролю над КІК для фізичних осіб. У декларації про доходи фізичних осіб немає розділів, що стосуються КІК. Також законодавство про оподаткування доходів фізичних осіб не містить жодних положень, які встановлюють обовʼязок сплати додаткових податків фізичними особами у звʼязку з контролем над КІК.

Отже, якщо ви переїхали до Великої Британії і стали резидентом цієї країни, то сам собою факт володіння іноземною компанією, навіть зареєстрованою в низькоподатковій юрисдикції, не призведе до обов’язку сплати додаткових податків. Такий обов’язок виникне лише у випадку одержання доходів від такої компанії, наприклад, заробітної плати, дивідендів, роялті тощо.

Як уникнути ризиків, повʼязаних із законодавством про КІК?

Якщо ваша компанія зареєстрована в державі, яка внесена до переліку низькоподаткових юрисдикцій, наприклад, у Гонконзі, то у вас, скоріш за все, не буде інших варіантів, ніж припинити контроль над такою компанією, призупинити її діяльність, або обрати іншу країну для проживання. Це варто робити, якщо ви не готові сплачувати додаткові податки, ясна річ.

Якщо ж ваша компанія зареєстрована у юрисдикції, яка не віднесена до низькоподаткових, проте компанія сплачує податок за низькою ставкою, то варто звернутися до податкового консультанта для оцінювання ризику визнання такої компанії КІК.

Одержання компанією пасивних і прирівняних до них доходів, брак персоналу та суттєвих активів, надання послуг переважно іноземним клієнтам збільшує такий ризик. Однак у цьому випадку вам, скоріш за все, вдасться, внести зміни в діяльність компанії та усунути ознаки, притаманні КІК.

Щоб отримати консультацію щодо оподаткування бізнесу за кордоном, зв’яжіться зі мною за посиланням.

Сподіваюсь, що ця інформація стане вам у пригоді. Поділіться нею зі своїми знайомими та колегами. Поставте, будь ласка, відмітку «Подобається» цій статті в соціальних мережах. Так більше людей зможуть здобути корисні знання. Я буду вам за це безмірно вдячний.

Підпишиться на мій канал Telegram. Я його створив для вашої зручності. На цьому каналі я розміщую всі свої матеріали про те, як захистити бізнес та активи, сплачувати менше податків, а також вести бізнес за кордоном. Також ви можете відслідковувати нові публікації на моїх сторінках у соціальних мережах: LinkedIn, або Facebook.

Більше про мене та мої послуги ви можете дізнатися на моєму сайті.

Інші публікації, які можуть вас зацікавити

Коментарі
* Адреса електроної пошти не буде відображатися на сайті