03 Dec
ЯК ОПОДАТКОВУЮТЬ ДИВІДЕНДИ, ВИПЛАЧЕНІ КОМПАНІЄЮ В США?

C corporation є найпоширенішою формою, яку обирають іноземці для ведення бізнесу в США. Така компанія може стати вам у пригоді, якщо:

 • покупці ваших товарів чи послуг переважно походять зі США;
 • ви реалізуєте спільний проєкт з особою, яка мешкає в США;
 • ви плануєте залучити інвестиції від американських інвесторів.

Якщо ви відкрили або плануєте відкрити C corporation, то вам стане в пригоді інформація про те, як оподатковують дивіденди, виплачені такою компанією власнику - нерезиденту.

З цієї статті ви дізнаєтесь:

 • Хто приймає рішення про виплату дивідендів?
 • Які різновиди дивідендів є в США?
 • За рахунок чого американська компанія виплачує дивіденди?
 • Як часто компанія в США може виплачувати дивіденди?
 • Як компанія в США виплачує дивіденди нерезиденту?
 • Як компанія звітує про виплачені дивіденди?
 • Як звітує власник американської компанії про одержані дивіденди?
 • Як оподатковують дивіденди, виплачені власнику з України?
 • Чи всі дивіденди оподатковують?

Хто приймає рішення про виплату дивідендів?

Рада директорів компанії (board of directors) визначає, коли і як часто виплачувати дивіденди. Спочатку вона приймає рішення про їхню виплату та визначає розмір. Після цього оголошує про виплату дивідендів.

Які різновиди дивідендів є в США?

Дивіденди в США можуть бути виплачені в такій формі:

 • грошима (cash dividends);
 • акціями (stock dividends);
 • майном (property dividends).

Виплата дивідендів грошима є найпоширенішою формою. Зазвичай власникам, які не є резидентами США, дивіденди в грошовій формі перераховують на їхній банківський рахунок. Власники, які походять з США, можуть також одержувати чеки.

Зазвичай форма, у якій виплачені дивіденди, не впливає на їхнє оподаткування. Єдиний виняток, це коли дивіденди, виплачені акціями, власник розміщує на індивідуальному пенсійному рахунку (Individual Retirement Accounts або IRA). Тоді дивіденди не оподатковують під час їхньої виплати. Але ця опція доступна лише резидентам США.

За рахунок чого американська компанія виплачує дивіденди?

Компанія в США виплачує дивіденди за рахунок нерозподіленого прибутку (retained earnings).

Нерозподілений прибуток — це частина прибутку, одержаного компанією в поточному та минулих роках, яка не використана власниками компанії. Нерозподілений прибуток відображають у балансі (balance sheet).

Коли рада директорів оголошує про виплату дивідендів, рахунок нерозподіленого прибутку в балансі компанії зменшують на суму оголошених дивідендів.

Як часто компанія в США може виплачувати дивіденди?

Здебільшого компанії в США виплачують дивіденди щорічно або щоквартально. Вони можуть це робити й щомісячно. Однак компанії обирають цей варіант значно рідше. Правління компанії під час прийняття рішення про виплату дивідендів визначає строк їхньої виплати.

Як компанія в США виплачує дивіденди нерезиденту?

Компанію, яка виплачує дивіденди власнику — нерезиденту, вважають податковим агентом (withholding agent). Під час виплати дивідендів нерезиденту податковий агент має утримати податок із доходу та перерахувати його до бюджету.

Якщо компанія під час виплати дивідендів не утримає податок, то вона нестиме відповідальність за це. Її можуть зобов’язати сплатити як неутриманий податок, так і штраф.

За якою ставкою оподатковують дивіденди, виплачені нерезиденту?

Податкове законодавство США передбачає ставку 30 % для оподаткування доходів, одержаних нерезидентом, якщо такі доходи є фіксованими, визначеними, щорічними чи періодичними. У США для таких доходів використовують скорочення FDAP (fixed, determinable, annual, or periodical). До них відносять дивіденди, відсотки, роялті тощо. Повний перелік таких доходів ви можете знайти на сайті податкової служби США (IRS або Internal Revenue Service) за посиланням.

Якщо власник компанії є податковим резидентом країни, з якою США уклали угоду про усунення подвійного оподаткування, то застосовують ставку, встановлену угодою. Зазвичай така ставка становить 15 %. Для її застосування власник має надати компанії форму W-8 BEN.

Власник компанії може бути податковим резидентом країни, в якій застосовують ставку податку вищу, ніж передбачену угодою про усунення подвійного оподаткування. Тоді в своїй країні він має сплатити різницю між податком, який він мав би сплатити за місцевими законами, та податком, сплаченим у США.

Як компанія звітує про виплачені дивіденди?

Компанія, як податковий агент, має звітувати до IRS про дивіденди, виплачені нерезиденту. Для цього вона має подати декларацію про доходи нерезидента, які походять із джерел у США (форма 1042-S). Вона має це зробити також тоді, коли такий дохід не оподатковують у США.

Окрему форму 1042-S складають:

 • щодо кожного одержувача доходу, незалежно від того оподатковують такий дохід чи ні;
 • щодо кожного різновиду доходу, навіть, якщо його одержує одна особа;
 • щодо кожної ставки, навіть, якщо вони застосовані до одного різновиду доходу, а дохід виплачений одній особі.

Компанія може подати форму 1042-S як в електронній, так і в паперовій формі. Якщо компанія має подати 250 і більше документів, то це вона може зробити лише в електронній формі.

Компанія має подати форму 1042-S до 15 березня року, що слідує за роком, у якому вона виплатила дивіденди. Якщо ця дата припадає на суботу, неділю або офіційне свято, то граничний термін переносять на найближчий робочий день.

Також компанія має надати примірник форми 1042-S власнику компанії. Цей документ підтверджуватиме факт утримання податку під час виплати йому дивідендів.

Крім форми 1042-S компанія має надати до податкових органів декларацію за формою 1042. Ця форма містить узагальнену інформацію про доходи, виплачені нерезидентам, та податки утримані з цих доходів. Компанія має подати цей документ у той самий строк, що й форму 1042-S.

Як звітує власник американської компанії про одержані дивіденди?

Зазвичай нерезиденти США, які одержують дохід із джерел у США, подають до IRS декларацію за формою 1040-NR. Однак, це правило не застосовують, якщо податок із доходу утримав та сплатив податковий агент.

Якщо ви отримали від компанії примірник форми 1042-S, то вважають, що ваш податковий обовʼязок виконаний у повному обсязі. Ви не маєте подавати додаткову звітність до IRS.

Декларація за формою 1040-NR може стати вам у пригоді, якщо з якихось причин компанія утримала більше податків, ніж треба. Наприклад, якщо помилково не були застосовані положення угоди про усунення подвійного оподаткування. Якщо таке сталося, то ви можете подати до IRS декларацію за формою 1040-NR з уточненими даними. Це дасть вам змогу повернути надмір сплачених податків.

Про одержані дивіденди та сплачені в США податки власник компанії має також звітувати в країні, податковим резидентом якої він є. В України декларацію про такі доходи треба подати до 1 травня року, що слідує за роком, у якому одержані дивіденди.

Як оподатковують дивіденди, виплачені власнику з України?

США та Україна уклали угоду про усунення подвійного оподаткування. Вона передбачає граничну ставку оподаткування дивідендів, одержаних фізичними особами, у розмірі 15 %. Під час виплати дивідендів компанія замість 30 % податку утримує лише 15 %, якщо власник надав компанії форму W-8 BEN.

В Україні ставка оподаткування дивідендів, одержаних від іноземної компанії становить 9 %. Отже, в Україні не треба доплачувати податок із доходу фізичних осіб (ПДФО), якщо разом із декларацією про майновий стан та доходи, подати до українських податкових органів такі документи:

 • довідку від податкових органів США, яка підтверджує, що компанія, яка виплатила дивіденди, є податковим резидентом США;
 • довідку від податкових органів США з інформацією про податки, сплачені в США.

Відшкодувати в Україні надмір сплаченого в США податку не вдасться. Також треба буде сплатити військовий збір за ставкою 1,5 %. Військовий збір та ПДФО (якщо бракує вищеперелічених документів) треба сплатити протягом 60 днів, що слідують за граничним строком подання декларації (30 квітня).

Чи всі дивіденди оподатковують у США?

Якщо дивіденди вам виплачує C corporation, то їх оподатковують за вищенаведеними правилами.

Процентні дивіденди (interest-related dividends) та короткострокові дивіденди від приросту капіталу (short-term capital gain dividends) оподатковують за іншими правилами. Такі дивіденди виплачують регульовані інвестиційні компанії (regulated investment company або RIC). Типовим прикладом RIC є біржові інвестиційні фонди (exchange-traded fund або ETF).

Здебільшого регульовані інвестиційні компанії не є податковими агентами. Вони не утримують податок під час виплати дивідендів. Ви маєте сплатити податок самостійно в Україні. Або в державі, податковим резидентом якої ви є.

Щоб отримати консультацію щодо оподаткування бізнесу за кордоном, зв’яжіться зі мною за посиланням.

Сподіваюсь, що ця інформація стане вам у пригоді. Поділіться нею зі своїми знайомими та колегами. Поставте, будь ласка, відмітку «Подобається» цій статті в соціальних мережах. Так більше людей зможуть здобути корисні знання. Я буду вам за це безмірно вдячний.

Підпишиться на мій канал Telegram. Я його створив для вашої зручності. На цьому каналі я розміщую всі свої матеріали про те, як захистити бізнес та активи, сплачувати менше податків, а також вести бізнес за кордоном. Також ви можете відслідковувати нові публікації на моїх сторінках у соціальних мережах: LinkedIn, або Facebook.

Більше про мене ви можете дізнатися на моєму сайті.

Інші публікації, які можуть вас зацікавити

Коментарі
* Адреса електроної пошти не буде відображатися на сайті