02 Feb
ВСЕ ПРО ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ВЛАСНИКА БРИТАНСЬКОЇ PRIVATE LIMITED COMPANY

Якщо ви володієте або плануєте зареєструвати Private Limited Company у Великій Британії, то рано чи пізно ви захочете одержувати легальний дохід від діяльності такої компанії. Зацікавленість викликає саме легальний дохід, оскільки в останні роки суттєво посилився фінансовий моніторинг із боку банків і платіжних сервісів. Ці установи все частіше вимагають інформацію про джерело походження коштів на вашому рахунку, а також про сплату податків з отриманих доходів.

Детальну інформацію про те, як швидко відкрити компанію у Великобританії (точніше в Англії) ви можете знайти за посиланням.

Одразу треба зазначити, що рівень податків, який сплачує власник британської Private Limited Company з отриманих ним доходів, теж досить високий. Особливо, якщо порівняти з низькоподатковими юрисдикціями. Тому доцільно мати повну інформацію про їх оподаткування. Це дасть вам змогу прийняти зважені фінансові рішення. У цій статті ви знайдете таку інформацію.

Найпоширеніші способи отримання доходу власником британської компанії

Основними формами доходу власника британської компанії, які доцільно розглянути, є:

  • заробітна плата, якщо власник обіймає посаду директора або члена правління;
  • отримання власником інших благ від своєї компанії, як-от оплата перельотів, проживання в готелях тощо;
  • дивіденди;
  • роялті.

Крім того, ви можете володіти британською компанією та одночасно із цим бути податковим резидентом Великобританії, України, або резидентом третьої країни. Треба врахувати, що ваше податкове резидентство впливатиме на оподаткування таких доходів. Інформацію про те, як визначити своє податкове резидентство ви знайдете за посиланням.

Нижче розглянуті правила оподаткування вищеперелічених доходів власника британської Private Limited Company.

Заробітна плата

Треба зауважити, що власник британської компанії може керувати нею без укладання трудового контракту. У цьому випадку виплачувати йому заробітну плату не обовʼязково. Однак, якщо такий контракт буде укладений, то компанії доведеться виплачувати заробітну плату та під час виплати утримувати податок із доходів фізичних осіб (PIT) та національний страховий збір (National Insurance). Крім того, компанія як роботодавець, також сплачує національний страховий збір за себе.

Наразі базова ставка податку на доходи фізичних осіб у Великобританії становить 20%. Її застосовують до доходів, що не перевищують £50,270. До доходів понад £50,270 застосовують ставку 40%. Якщо доходи будуть вище £150,000, ставка становитеме 45%.

Водночас податок із доходів фізичних осіб не нараховується на перші £12,570 доходу (Personal Allowance). Оподатковується лише дохід, який буде вищим цієї суми. Треба врахувати, що цю пільга застосовують до вашого сукупного доходу. Тобто двічі її застосувати до різних видів доходу не вдасться. Також треба врахувати, що для кожних £2 доходу понад £100,000 розмір пільги зменшуватиметься на £1.

Зверніть увагу, що сума пільги в розмірі £12,570 встановлена на 2022/23 податковий рік. Її розмір періодично переглядається.

Крім податку на доходи з фізичних осіб, компанія із заробітної плати ще утримує й національний страховий збір. Пільгу у розмірі £12,570 застосовують і в цьому випадку. Якщо розмір заробітної плати становить від £12,571 до £50,270, то із цього доходу компанія утримає національний страховий збір за ставкою 12%. З доходу понад £50 270 компанія утримає національний страховий збір за ставкою 2%. Крім того, компанія також сплачує національний страховий збір із виплат працівнику за ставкою 13,8%.

Отже, як вбачається з наведених показників, виплата заробітної плати директору не є дуже вигідним варіантом отримання доходів. Водночас треба врахувати, якщо директор є податковим резидентом іншої країни ніж Великобританія, то пільга в розмірі £12,570 скоріш за все не застосовуватиметься.

Отримання власником інших благ від своєї компанії

Часто можно почути думку, що в іноземних країнах, зокрема у Великій Британії, без проблем можна відшкодовувати витрати власника за кошт компанії, наприклад, перельоти, навчання, проживання в готелю, мобільний звʼязок тощо. Це не зовсім так. Податкові органи ретельно перевіряють такі витрати, щоби переконатися, що вони повʼязані з комерційною діяльністю компанії.

Коли мова заходить про відшкодування компанією таких витрат, то треба дотримуватися кількох правил:

  • Такі витрати мають бути повʼязані з комерційною діяльністю компанії.
  • Вони не можуть мати подвійного призначення — для бізнесу та особистого використання.
  • Намагайтеся вести точний облік таких витрат, щоб ви могли виправдати свої дії, якщо ними в майбутньому зацікавляться податкові органи.

Треба врахувати, що ці правила поширюються, як на податкових резидентів Великої Британії, так і осіб, які керують британською компанією з-за кордону.

Так, наприклад, витрати на відрядження можуть бути розглянуті як витрати компанії, якщо поїздка здійснена виключно з діловою метою. Також вам треба буде розділити ділове та особисте використання мобільного звʼязку. Навчальні курси, семінари, тренінги можна віднести до витрат компанії, якщо їхня програма відповідає вашій посаді або обовʼязкам.

Якщо податкові органи зʼясують, що витрати не повʼязані з комерційною діяльністю компанії, а є вашими особистими, то вони не визнають ці витрати й донарахують компанії податок на прибуток. Крім того, суми, які компанія сплатила у ваших інтересах або відшкодувала вам, визнають вашим доходом. Через це доведеться сплатити ще й податок на доходи фізичних осіб та національний страховий збір.

Отже, під час надання власнику компанії різноманітних благ за кошт компанії треба бути вкрай обережним.

Дивіденди

Дивіденди найчастіше використовують як спосіб отримання легального доходу від діяльності британської Private Limited Company. Рівень податків, які треба сплатити під час виплати дивідендів суттєво нижчий, ніж рівень податків, що сплачують під час виплати заробітної плати. Крім того, законодавство Великобританії дає змогу організувати виплату дивідендів з досить зручною періодичністю.

Треба врахувати, що дохід у вигляді дивідендів виплачується з прибутку після оподаткування. Тому ваша компанія спочатку сплачує податок на прибуток (CIT) за ставкою 19% або 25%, а потім ви сплачуєте податок на доходи фізичних осіб.

До доходу у вигляді дивідендів застосовують окрему пільгу, яка у податковому році 2022/23 становить £2,000. До сплачених дивідендів понад £2,000 ви ще можете застосувати пільгу в розмірі £12,570, якщо інших доходів, крім дивідендів, ви не одержували.

З дивідендів понад £2 000 ви сплачуєте податок за такими ставками:

  • 8.75 %, яку застосовують до доходу понад £2,000 (£12,571 у випадку застосування пільги) до £50,270;
  • 33.75 %, яку застосовують до доходу понад £50,271 до £150,000;
  • 39.35 %, яку застосовують до доходу понад £150,000.

Якщо йдеться про дивіденди, які британська компанію виплачує резиденту України, то вони не оподатковуються у Великій Британії. Натомість вони будуть оподатковуватися в Україні податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) за ставкою 9 % та військовим збором за ставкою 1.5 %.

Якщо ви на момент сплати будете податковим резидентом третьої країни, то дивіденди будуть оподаткуовуваться за законодавством цієї країни. Необхідно, щоб місцевий податковий консультант або бухгалтер розрахував вам обсяг податків, якщо самостійно вам цього зробити не вдасться.

Отже, не дивлячись на те, що виплаті дивідендів передує оподаткування прибутку компанії, загальні рівень податків, що сплачується під час виплати дивідендів набагато нижчий, ніж під час виплати заробітної плати.

Роялті

За допомогою роялті власник британської компанії теж має змогу одержувати легальний дохід. На відміну від дивідендів роялті дають змогу формувати додаткові витрати для компанії. Через це вдається знизити податок на прибуток, що сплачує компанія. Водночас для виплати роялті, необхідно володіти об’єктом права інтелектуальної власності. Це може бути торговий знак, об’єкт авторського права, у тому числі програмне забезпечення, або обʼєкт, захищений патентом. Використання таких об’єктів інтелектуальної власності має бути пов’язано з діяльністю компанії. Інакше можуть виникнути питання з боку податкових органів Великобританії, як щодо доходів отриманих власником, так і до витрат компанії.

Однак треба врахувати, якщо ви тривалий час проживаєте у Великобританії і є податковим резидентом цієї країни, то цей інструмент може бути незручним. Річ у тім, що одержання роялті вимагатиме вашої реєстрації самозайнятою особою (Sole Trader). Крім того, на відміну від України, у Великій Британії роялті оподатковуються податком на додану вартість (VAT). У зв’язку із цим, щоб уникнути реєстрації платником VAT та не сплачувати цей податок, обсяг доходу самозайнятої особи протягом будь-яких 12 календарних місяців поспіль має бути нижчим £ 85,000.

Якщо ви є податковим резидентом Великобританії, то під час виплати вам роялті ви сплачуєте податок на доходи фізичних осіб за законодавством Великобританії. До такого доходу застосовують ставки й пільги, як і до доходу у вигляді заробітної плати. Водночас треба врахувати, що самозайнята особа сплачує податки не з доходу, а з прибутку. Тобто від доходу можна відняти витрати, понесені у зв’язку з комерційною діяльністю самозайнятої особи, як-от послуги юристів, бухгалтерів, консультантів тощо.

Отже, до прибутку понад £12,570 застосовують ставку податку 20%. Прибуток понад £50,270 оподатковують за ставкою 40%, а прибуток понад £150,000 за ставкою 45%. Крім того, самозайнята особа самостійно сплачує національний страховий збір. Цей збір становить £3.15 на тиждень, якщо ваш прибуток не перевищуватиме £11,908. Крім того, ви ще сплатите збір за ставкою 9.73 %, якщо ваш прибуток як самозайнятої особи становить від £11,909 до £50,270. А з прибутку, що перевищує £50,270 ви маєте сплатити збір за ставкою 2.73%.

Компанія під час виплати роялті самозайнятій особі не утримує податки та не сплачує національний страховий збір. Отже, загалом обсяг податків під час виплати роялті у цьому випадку буде нижчим, ніж під час виплати заробітної плати.

Якщо роялті сплачують власнику, який є податковим резидентом України, то під час виплати компанія утримує податок із джерела (Withholding Tax) за ставкою 20%. В Україні в цьому випадку сплачувати податок з доході фізичних осіб не треба, оскільки ставка ПДФО в Україні є нижчою (18%), а податок, сплачений у Великій Британії, зарахують в Україні. В Україні ще буде треба сплатити військовий збір за ставкою 1.5 %. Крім того, під час виплати роялті нерезиденту, британська компанія, скоріш за все, сплачуватиме ще й ПДВ за ставкою 20% відсотків. Це робить не зовсім зручним і вигідним цей варіант отримання доходу, особливо, у порівнянні з дивідендами.

Якщо ви протягом тривалого часу проживаєте в третій країні та є податковим резидентом цієї країни, то приницип оподаткування буде аналогічним до оподаткування в Україні. Загальний рівень сплачених вами податків залежатиме від ставок місцевих податків.

Отже, якщо ви володієте британською Private Limited Company або плануєте її зареєструвати, то для отримання легального доходу від її діяльності, то як основний варіант доцільно розглядати дохід у вигляді дивідендів. Саме цей варіант дасть вам змогу одержувати дохід легально, безпечно і з помірним податковим навантаженням.

Також ви можете використовувати комбінацію дивідендів із оплатою ваших перельотів, проживання в готелях тощо. Однак, треба завжди мати належне підтвердження того, що такі витрати обгрунтовані й пов’язані з діяльністю вашої компанії.

Якщо у вас виникнуть питання щодо відкриття компанії у Великій Британії, її оподаткування, а також її встроєння в структуру вашого бізнесу, то зв’яжіться зі мною за посиланням.

Сподіваюсь, що ця інформація стане вам у пригоді. Поділіться нею зі своїми знайомими та колегами. Поставте, будь ласка, відмітку «Подобається» цій статті в соціальних мережах. Так більше людей зможуть здобути корисні знання. Я буду вам за це безмірно вдячний.

Підпишиться на мій канал Telegram. Я його створив для вашої зручності. На цьому каналі я розміщую всі свої матеріали про те, як захистити бізнес та активи, сплачувати менше податків, а також вести бізнес за кордоном. Також ви можете відслідковувати нові публікації на моїх сторінках у соціальних мережах: LinkedIn, або Facebook.

Більше про мене та мої послуги ви можете дізнатися на моєму сайті.

Інші публікації, які можуть вас зацікавити

Коментарі
* Адреса електроної пошти не буде відображатися на сайті