11 Mar
ЯК ПРАЦЮЮТЬ ОПЦІОНИ ДЛЯ ПЕРСОНАЛУ ЗА КОРДОНОМ?

Один зі способів заохотити працівника або іншого фахівця, залученого до проєктів компанії, це надати йому змогу одержувати частину прибутку компанії. Вважають, що у такий спосіб він буде зацікавлений у економічному зростанні компанії. Крім класичної грошової винагороди він одержуватиме інвестиційний прибуток та дивіденди. Тобто його доходи прямо залежатимуть від успіху компанії. Такий спосіб заохочення персоналу особливо популярний за кордоном. Зазвичай його реалізують за допомогою опціонів.

Компанії у Великобританії, США, Ірландії та інших країнах, які запозичили англійську систему права, мають найбільшу свободу щодо використання опціонів для мотивації персоналу. Адже опціони беруть свій початок в англійському договірному праві.

З цієї статті ви дізнаєтесь про те, як працюють опціони для персоналу в країнах, які застосовують англійське право.

Що таке опціон в англійському договірному праві?

Укладання договору в англійському праві розпочинається з пропозиції однієї сторони укласти договір (offer) і прийняття такої пропозиції іншою стороною (acceptance). У своїй пропозиції сторона зазначає, що вона може надати іншій стороні, а також, що вона бажає одержати взамін (consideration). Це може бути якесь благо (benefit), наприклад, гроші або результат якихось робіт. Також це може бути відмова від чогось (detriment), наприклад, від претензій.

Пропозиція укласти договір (offer), прийняття такої пропозиції іншою стороною (acceptance) та наявність взаємного обміну (consideration) є обовʼязковими елементами договору в англійському праві. За відсутності будь-якого з цих елементів договір вважають неукладеним.

З огляду на це, договір не виникає внаслідок обіцянки подарувати щось іншій стороні, оскільки немає взаємного обміну між сторонами. Суд не може примусити виконати обіцянку подарувати щось.

Сторона, яка надає пропозицію, визначає спосіб, у який інша сторона має підтвердити прийняття пропозиції. Таким підтвердженням може бути зустрічна обіцянка. У цьому випадку має місце взаємний обмін обіцянками. Договір, укладений унаслідок взаємного обміну обіцянками, в англійському праві називають (bilateral contract). Здебільшого контракти є двосторонніми та їх оформлюють у формі єдиного документу (угоди, договору або контракту), у якому сторони зазначають, що саме вони обіцяють одна іншій.

Водночас сторона, яка надає надає пропозицію, може запропонувати її прийняти виконанням (acceptance by performance). Наприклад, виконати певний обсяг робіт чи створити щось. Через те, що обіцянка надходить лише від однієї сторони, то такий договір в англійському праві називають одностороннім (unilateral contract). Зазвичай такі договори виникають унаслідок публічної обіцянки винагороди, призів та аналогічних виплат за якийсь результат. Зверніть увагу, що пропозицію вважають прийнятою, а контракт укладеним у момент, коли сторона, яка отримала пропозицію, надасть готовий результат. Не в момент, коли вона починає виконувати те, що від неї вимагають.

Сторона, яка отримала пропозицію, має прийняти її саме в той спосіб, який визначила особа, яка її надала (mirror image rule). Тобто погодитися з усіма запропонованими умовами. Лише в цьому випадку пропозицію вважають прийнятою, а договір укладеним. Сторона, яка отримала пропозицію, може також проігнорувати її, відхилити або запропонувати інші умови назустріч. У цих випадках договір не буде укладеним.

Сторона, яка надає пропозицію укласти договір, може визначити й інші обов’язкові вимоги щодо способу прийняття пропозиції. Наприклад, вказати часовий інтервал, протягом якого має надійти відповідь на пропозицію.

Сторона, яка надає пропозицію, має право відкликати свою пропозицію в будь-який час до того, як інша сторона її прийме. Однак, сторони можуть домовитися, що пропозиція укласти договір буде відкрита протягом певного часу. Тобто сторона, яка її надала, пообіцяє, що не відкликатиме свою пропозицію протягом обумовленого часу.

Зазвичай, за обіцянку тримати пропозицію відкритою, друга сторона надає щось взамін. Як зазначено вище, суд, зазвичай, не може примусити когось виконати обіцянку, якщо вона одностороння. Тому, щоб сторона, яка надала пропозицію, не могла її відкликати протягом обумовленого строку, інша сторона має надати чи пообіцяти щось взамін.

Зверніть увагу, не дивлячись на те, що пропозицію тримають відкритою в інтересах сторони, яка її отримала, ця сторона  однаково може прийняти, або відхилити пропозицію. Тобто вона має опцію. Тому такі відносини називають опціоним договором або опціоном.

Крім того, опціон в англійському праві може виникнути під час укладання одностороннього договору, про який йшлося вище. Сторона яка надає пропозицію, не може її відкликати, якщо друга сторона розпочала виконувати роботи або створювати те, про що йшлося в пропозиції. Що ж до сторони, яка приступила до виконання, то вона може надати іншій стороні готовий результат і пропозиція буде прийнятою, а договір укладеним. Також вона може припинити виконання на будь-якій стадії. У цьому випадку пропозиція буде відхиленою, а договір неукладеним. Сторона, яка отримала пропозицію, в цьому випадку теж має опцію.

Отже, підсумовуючи, опціон в англійському праві виникає, коли:

 • Одна сторона запропонувала іншій укласти договір.
 • Сторона, яка надала пропозицію, не може її відкликати впродовж певного строку.
 • Сторона, яка отримала пропозицію, зберігає за собою право прийняти пропозицію чи відхилити її.

Як працюють опціони для персоналу в англійському праві?

Компанія пропонує працівнику або залученому фахівцю придбати певну кількість акцій за фіксованою ціною. Цю пропозицію компанія робить у межах договору, укладеного з працівником або фахівцем. Пропозиція залишається відкритою протягом усього строку договору. Зазвичай ціна акцій є заниженою і компанія не може її змінювати. Це дає змогу працівнику або фахівцю не лише одержувати дивіденди, а ще й заробити на різниці між ціною придбання та продажу акцій. Адже ціна, за якою компанія викупатиме акції, може бути вищою, ніж ціна їх продажу.

Через те, що компанія надає пропозицію в межах договору, укладеного з працівником або фахівцем, то ця обіцянка не є односторонньою. Компанія надає її в комплексі з обіцянкою виплачувати заробітну плату, винагороду або іншу компенсацію. Взамін працівник або фахівець обіцяє виконувати працю, обумовлену договором, що укладений з ним.

Оскільки має місце зустрічний обмін обіцянками, то компанія не може відкликати пропозицію придбати акції. Тобто працівник чи залучений фахівець отримує певну гарантію того, що роботодавець не передумає продавати йому акції та не змінить їх ціну. Водночас він не зобов’язаний їх купувати. Отже, має місце опціон, описаний вище.

Компанія може визначити певний початковий період (cliff), протягом якого працівник або залучений фахівець не матиме змоги придбавати акції компанії. Такий механізм захищає компанію, оскільки придбати акції зможуть лише працівники, які працювали або надавали послуги компанії протягом певного строку.

Треба врахувати, що в країнах, які використовують англійське право, працівники або залучені фахівці можуть набувати акції компанії, в якій вони працюють, і в інший спосіб. Однак у цих країнах перевагу надають саме вищезгаданому варианту опціону для персоналу, оскільки він:

 • Є доволі гнучким інструментом. Наприклад, компанія може передавати свої акції поступово згідно з погодженим графіком.
 • Компанія більш захищена. Вона відтерміновує передачу акцій працівнику чи фахівцю на певний строк. Якщо компанія розірве договір із ним до настання терміну продажу акцій, то він втратить право їх придбати.
 • Працівник або фахівець теж захищений. Компанія не може передумати продавати йому акції чи змінити їх ціну.
 • Працівники або фахівці, які одержали опціони не мають права голосу та доступу до фінансової інформації компанії. Вони набувають цих прав лише після того, як стануть акціонерами.
 • Опціони не розмивають частки інших акціонерів до моменту передавання акцій працівникам або фахівцям.
 • Зазвичай працівник або фахівець не може продати акції третім особам. Їх викупає компанія або інші акціонери.
 • Роботодавець не має змінювати статут або угоду акціонерів доти, доки працівники або фахівці не стануть акціонерами.

Додатковим чинником, який зумовив поширення опціонів у країнах англійського права є те, що компанії мають змогу без зайвих проблем здійснити примусовий викуп акцій, переданих працівнику або фахівцю, коли договір з ними припиняють. Це роблять через включення до договору з працівником або фахівцем, а також до статутних документів компанії положень Good Leaver/Bad Leaver.

Положення Good Leaver застосовують, коли договір із працівником або фахівецем розривають із поважних причин, як от стан здоров’я, вихід на пенсію тощо. Положення Bad Leaver застосовують, коли причини розірвання договору пов’язані з порушеннями з боку працівника або фахівця. Підстави розірвання договору, зазвичай, впливають на ціну акцій під час їх зворотного викупу.

Держава може надавати певні пільги щодо оподаткування акцій, отриманих через опціоні схеми. Наприклад такі пільги є у Великій Британії.

Зверніть увагу, опціонні схеми в різних країнах мають відмінності. Особливості використання опціонів для персоналу, а також передавання акцій в обмін на послуги британськими та американськими компаніями будуть розглянуті в наступних статтях. Тому, щоб не пропустити їх, підпишіться на більш зручну для вас сторінку в соціальних мережах:  Telegram, LinkedIn або Facebook.

Чи можливі опціони для працівників в Україні?

Теоритично українське законодавство дає змогу побудувати механізм передачі працівникам або залученим фахівцям акцій або часток у статутному капіталі української компанії, подібний до того, що використовують іноземні компанії. Однак працівнику або фахівцю буде дуже важко примусити компанію передати акції чи частки в статутному капіталі в разі відмови це зробити. Також буде важко зафіксувати ціну, за якими компанія буде продавати акції чи частки в статутному капіталі. Це суттєво ускладнює практичне використання таких інтрументів мотивації персоналу в Україні. Крім того, можуть виникнути проблеми під час зворотного викупу акцій або частки, якщо працівник відмовиться їх повернути.

Зверніть увагу, що закон, який передбачає правовий режим Дія Сіті для українських ІТ компаній прямо вказує на можливість використовувати опціони. Однак, треба врахувати, що запропонований цим законом механізм передавання акцій є відмінним від способу, який використовують у країнах англійського права. Називати його опціоном можна з застереженням. Також  компанія не зможе надати акції чи частку в статутному капіталі в обмін на послуги ФОПів на єдиному податку, адже вони не можуть одержувати винагороду в негрошовій формі.

Крім того, цей закон не містить детального механізму передавання акцій або часток у статутному капіталі. Він відсилає до інших законів. А це означає, що впровадити такий механізм передавання акцій або частки в статутному капіталі на практиці буде важко з огляду на вищегадані складнощі.

Тому краще використовувати інші способи мотивації персоналу за кошт прибутку української компанії. Також ви можете розглянути іноземну компанію в структурі вашого бізнеса для цієї мети.

Щоб отримати консультацію щодо відкриття та оподаткування іноземних компаній, а також виплати іноземними компаніями персоналу винагороди у формі акцій, зв’яжіться зі мною за посиланням.

Сподіваюсь, що ця інформація стане вам у пригоді. Поділіться нею зі своїми знайомими та колегами. Поставте, будь ласка, відмітку «Подобається» цій статті в соціальних мережах. Так більше людей зможуть здобути корисні знання. Я буду вам за це безмірно вдячний.

Підпишиться на мій канал Telegram. Я його створив для вашої зручності. На цьому каналі я розміщую всі свої матеріали про те, як захистити бізнес та активи, сплачувати менше податків, а також вести бізнес за кордоном. Також ви можете відслідковувати нові публікації на моїх сторінках у соціальних мережах: LinkedIn, або Facebook.

Більше про мене та мої послуги ви можете дізнатися на моєму сайті.

Інші публікації, які можуть вас зацікавити

Коментарі
* Адреса електроної пошти не буде відображатися на сайті