27 Feb
ЯК ОПОДАТКОВУЮТЬ ПРИБУТОК КОМПАНІЇ В ПОЛЬЩІ?

Найпоширеніша форма компаній у Польщі — Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Якщо ви плануєте відкрити таку компанію, то зазвичай це варто робити, коли ви:

 • отримали дозвіл на проживання в Польщі чи плануєте його отримати й мешкати в Польщі тривалий час; або
 • ваш персонал перебуває в Польщі й ви плануєте організувати його роботу в цій країні; або
 • ви маєте змогу включити до правління компанії місцевого директора — поляка або українця, який отримав дозвіл на проживання.

Тобто йдеться про випадки, коли ваша компанія фактично вестиме господарську діяльність на території Польщі. Вам буде важко відкрити рахунок у польському банку та зареєструвати компанію платником VAT, якщо ви або ваш персонал не перебуватимуть в Польщі. А без рахунку в банку та без реєстрації платником VAT ваша компанія не зможе вести повноцінну господарську діяльність.

Крім того, якщо ви вже маєте дозвіл на проживання в Польщі, то перед тим, як зареєструвати компанію, розгляньте таку форму ведення бізнесу, як індивідуальний підприємець (jednoosobowa działalność gospodarcza). Це найпростіша та найекономніша форма ведення бізнесу в Польщі. Зазвичай вона підходить тим, хто надає послуги та не планує залучати найманих працівників.

Якщо ж ви впевнені, що вам потрібна саме компанія в Польщі, то вам варто знати, які податки вона сплачуватиме. Це дасть вам змогу правильно оцінити податкове навантаження та органічно вбудувати таку компанію в структуру вашого бізнесу.

Основними податками, які сплачує польська компанія, є податок на прибуток підприємств (podatek od dochodów osób prawnych або CIT) та податок на додану вартість (podatek od towarów i usług або VAT). Також треба врахувати оподаткування виплат персоналу та власникові компанії. Під час таких виплат треба сплатити податок на доходи фізичних осіб (podatek dochodowy od osób fizycznych або PIT) та страховий внесок (ubezpieczenie społeczne ZUS).

У цій статті йтиметься про оподаткування прибутку польської компанії. Решта податків буде розглянута в наступних статтях. Щоб не пропустити їх, підпишіться на більш зручну для вас сторінку в соціальних мережах:  Telegram, LinkedIn або Facebook.

У Польщі є два варіанти оподаткування прибутку компаній:

 • класичний CIT;
 • податок на виведений капітал або, як його називають у Польщі, естонський CIT.

Класичний CIT

Якщо ваша компанія обрала класичний CIT, то оподатковується прибуток компанії, тобто позитивна різниця між доходами та витратами компанії.

Прибуток компанії оподатковують за двома ставками:

 • стандартна ставка 19 %;
 • знижена ставка 9 %.

Компанія може застосовувати знижену ставку 9 % з моменту її реєстрації до кінця року, у якому її створили.

Також знижену ставку можуть застосовувати малі платники податків. Тобто компанії, дохід яких не перевищує 2 мільйони євро в поточному та 2 мільйони євро в минулому році. Зважте на те, що показники для минулого й поточного року обраховують за різними правилами, а саме:

 • за минулий рік враховують дохід від продажу товарів і послуг разом з VAT, який був включений до ціни товарів і послуг;
 • за поточний рік враховують дохід від продажу товарів і послуг, але вже без VAT, а також інші доходи, наприклад, одержані гранти, доходи, зумовлені курсовими різницями, тощо. Якщо компанія одержує дохід, звільнений від оподаткування, то ви маєте його теж врахувати.

Зверніть увагу, що дохід у вигляді приросту капіталу завжди оподатковують за ставкою 19 %. Такий дохід може виникнути внаслідок операцій із фінансовими активами (акції, облігації тощо) та об’єктами нерухомості (будинки: земельні ділянки тощо). Він виникає, коли ціна продажу такого активу перевищує ціну його придбання.

Якщо доходи вашої компанії перевищать 2 мільйони євро в поточному році, то вона втратить право на ставку 9 %. У цьому разі ви маєте застосувати ставку 19% до всього доходу за рік, а не лише до доходу, отриманого з моменту перевищення ліміту. Тому будьте з цим обережні.

Прибуток компанії можна зменшити на суми, витрачені на роботизацію підприємства, залучення інноваційних працівників, професійну освіту, фінансову допомогу, надану органам державної влади та місцевого самоврядування, релігійним та благодійним організаціям тощо. Треба врахувати, що є обмеження щодо зменшення прибутку за кошт таких сум. Тому місцева бухгалтерська фірма чи податковий консультант підкажуть вам, у яких обсягах ви можете врахувати такі суми. Якщо ж у якомусь році компанія отримає збиток, то вона може зменшити свій прибуток  за рахунок цього збитку протягом наступних 5 років.

Компанії в Польщі сплачують CIT авансовими платежами. Є такі способи сплати авансових платежів:

 • щоквартальні авансові платежі;
 • щомісячні авансові платежі;
 • щомісячні авансові платежі в спрощеній формі.

Щоквартальні авансові платежі компанія сплачує протягом року, у якому її створили. Також їх можуть сплачувати малі платники податку. Щоквартальні авансові платежі компанія сплачує протягом 20 календарних днів після закінчення кварталу, за який компанія обраховує авансовий платіж.

Усі інші компанії сплачують щомісячні авансові платежі. Їх сплачують протягом 20 календарних днів після закінчення місяця, за який компанія обраховує авансовий платіж.

Обрахування щомісячних і щоквартальних авансових платежів компанія робить у такий спосіб:

1. З доходу, отриманого з початку року, треба відняти витрати, здійснені за цей період.

2. Отриманий прибуток треба округлити до цілого значення в злотих.

3. Округлений прибуток треба помножити на ставку податку 19 % або 9 %.

4. Від розрахованої суми податку треба відняти суму авансів, сплачених раніше в поточному податковому році. Так ви отримаєте суму авансового платежу за певний місяць або квартал.

Також компанії можуть сплачувати авансові платежі в спрощеній формі. У цьому разі компанія сплачує авансові платежі в розмірі 1/12 податку CIT, зазначеного в податковій декларації за минулий рік. Якщо ж компанія не мала прибукту минулого року й не сплачувала CIT, то для розрахунку треба взяти податок, сплачений позаминулого року. Такий підхід суттєво розвантажує бухгалтерів, оскільки їм не потрібно в поточному році щомісячно обраховувати розмір авансових платежів.

Отже, для того, щоб компанія мала змогу сплачувати авансові платежі за спрощеною формою, треба, щоб вона мала прибуток минулого або позаминулого року. Якщо ж компанія в жодному із цих років не мала прибутку та не сплачувала CIT, то вона не може сплачувати авансові платежі за спрощеною формою.

Компанія не має заздалегідь інформувати податкові органи щодо обраного способу сплати авансових платежів. Вона зазначає обраний нею спосіб у річній податковій декларації, яку вона подає після закінчення податкового року.

Треба врахувати, що компанії можуть самостійно обрати податковий рік. Це може бути календарний рік, або інший період тривалістю 12 календарних місяців.

Компанії мають подати річну податкову декларацію протягом 3 календарних місяців після закінчення податкового року. Якщо податковий рік платника податків збігається з календарним роком, то декларацію треба подати до 31 березня наступного року. Крім того, у той самий строк компанія має здійснити остаточний розрахунок із податку.

Естонський CIT

Якщо компанія обирає сплату естонського CIT замість класичного, то прибуток компанії треба оподатковувати під час його розподілу між власниками компанії у вигляді дивідендів. Якщо компанія не виплачує дивідендів, то прибуток залишається в її розпорядженні й вона не спалчує CIT.

Основними перевагами естонського CIT є:

 • можливість пришвидшити зростання компанії, у зв’язку з тим, що зекономлені на податках гроші можна реінвестувати в бізнес;
 • суттєво зменшується обсяг роботи бухгалтера.

Компанія (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) може обрати сплату естонського CIT, якщо:

 • пасивні доходи компанії, у тому числі, у вигляді роялті, доходу від продажу фінансових інструментів, процентів, лізингових платежів, не перевищують 50 % від суми загального доходу компанії;
 • в компанії працює принаймні 3 працівники;
 • власниками компанії є лише фізичні особи;
 • компанія не володіє частками або акціями в інших компаніях, в інвестиційних фондах та інших інститутах спільного інвестування;
 • компанія не є емітентом цінних паперів;
 • компанія подала заявку до податкових органів про сплату естонського CIT.

Однак, будьте уважні, в деяких випадках компанія може сплачувати цей податок під час інших виплат та транзакцій. Зазвичай йдеться про надання різноманітних благ власникам, а також транзакції, що не пов’язані з господарською діяльністю, як-от:

 • позики, які компанія надає власникам;
 • товари або послуги, які компанія передає власникам чи членам їхньої родини, безплатно або за зниженими цінами;
 • будь-які подарунки, які компанія надає власникам;
 • виплати власникам у випадку зменшення статутного капіталу компанії;
 • представницькі витрати, які компанії несе на користь власника;
 • витрати, не пов’язані з господарською діяльністю компанії тощо.

Коли компанія - платник естонського CIT виплачує дивіденди або здійснює інші транзакції, зазначені вище, вона сплачує податок за такими ставками:

 • 10 % — щойно зареєстровані компанії до кінця року, в якому їх зареєстрували, а також малі платники податків;
 • 20 — решта платників податків.

Для визначення малих платників податків застосовують ті ж критерії, що й для класичного CIT.

Крім того, власник компанії, який одержує дивіденди, має сплатити податок на доходи фізичних осіб (PIT) за ставкою 19 %. Однак, якщо дивіденди виплачує компанія — платник естонського CIT, то PIT зменшують:

 • на 90 %, якщо виплату дивідендів здійснює малий платник податків;
 • на 70 %, якщо виплату дивідендів здійснює компанія. яка не є малим платником податків.

Щоб оцінити переваги естонського CIT з погляду податкового навантаження, доцільно порівняти цей варіант оподаткування з класичним CIT.

Для малих платників ситуація виглядатиме так:

Естонський CIT
(малий платник податків)
Класичний CIT
(малий платник податків)
Оподаткування компанії:
 • прибуток до оподаткування — 1,000,000
 • естонський CIT під час виплати дивідендів (10%) — 100,000
Оподаткування компанії:
 • прибуток до оподаткуванн — 1,000,000
 • податок CIT (9%) — 90,000
 • прибуток після оподаткування — 910,000
Оподаткування власника під час отримання дивідендів:
 • отриманий дохід — 1,000,0000
 • податок на дивіденди PIT (19%) — 190,000
 • зменшення податку (90%) — 90,000
 • зменшений податок на дивіденди — 100, 000.
Оподаткування власника під час отримання дивідендів:
 • отриманий дохід — 910,000
 • податок на дивіденди PIT (19%) — 172,900
Усього податків — 200,000 (100,000 естонський CIT + 100,000 PIT).
Усього податків — 262,900 (90,000 естонський CIT + 172,900 PIT)
Загальне податкове навантаження становить 20%.

Загальне податкове навантаження становить 26,29%.

Для компаній, які не є малими платниками податків, ситуація виглядатиме інакше:

Естонський CIT
(великий платник)
Класичний CIT
(великий платник)
Оподаткування компанії:
 • прибуток до оподаткування — 1,000,000
 • естонський CIT під час виплати дивідендів (20%) — 200,000
Оподаткування компанії:
 • прибуток до оподаткування — 1,000,000
 • податок CIT (19%) — 190,000
 • прибуток після оподаткування — 810,000
Оподаткування власника під час отримання дивідендів:
 • отриманий дохід — 1,000,0000
 • податок на дивіденди PIT (19%) — 190,000
 • зменшення податку (70%) — 140,000
 • зменшений податок на дивіденди — 50,000
Оподаткування власника під час отримання дивідендів:
 • отриманий дохід — 810,000
 • податок на дивіденди PIT (19%) — 153,900

Усього податків — 250,000 (200,000 естонський CIT + 50,000 PIT).
Усього податків — 343,900 (190,000 класичний CIT + 153,900 PIT)
Загальне податкове навантаження становить 25%

Загальне податкове навантаження становить 34,39%


З наведених розрахунків вбачається, що платник естонського CIT сплачує менше податків, ніж платник класичного CIT. Водночас, якщо компанія не виплачує дивіденди, а реінвестує прибуток, то перехід на естонський CIT стає ще вигіднішим.

Здебільшого компанія сплачує естонський CIT упродовж 20 календарних днів після закінчення місяця, у якому були виплати дивідендів або інші транзакції, передбачені законом. Компанія має подати декларацію з естонського CIT протягом 3 місяців після закінчення податкового року.

Отже, польське законодавство передбачає відносно комфортні умови оподаткування податку на прибуток. Особливо для малих платників податків. Тим паче, якщо порівнювати з іншими європейськими країнами.

Щоб отримати консультацію щодо відкриття та оподаткування іноземних компаній, в тому числі у Польщі а також використання іноземних компаній в структурі вашого бізнесу, зв’яжіться зі мною за посиланням.

Сподіваюсь, що ця інформація стане вам у пригоді. Поділіться нею зі своїми знайомими та колегами. Поставте, будь ласка, відмітку «Подобається» цій статті в соціальних мережах. Так більше людей зможуть здобути корисні знання. Я буду вам за це безмірно вдячний.

Підпишиться на мій канал Telegram. Я його створив для вашої зручності. На цьому каналі я розміщую всі свої матеріали про те, як захистити бізнес та активи, сплачувати менше податків, а також вести бізнес за кордоном. Також ви можете відслідковувати нові публікації на моїх сторінках у соціальних мережах: LinkedIn, або Facebook.

Більше про мене та мої послуги ви можете дізнатися на моєму сайті.

Інші публікації, які можуть вас зацікавити

Коментарі
* Адреса електроної пошти не буде відображатися на сайті